OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu  zaprasza do składania ofert na wykonanie katakumb na cmentarzach administrowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Oferty należy składać zgodnie z informacją podaną niżej:
 

 
1. Katakumby należy wykonać na następujących cmentarzach:
 • Cmentarz Komunalny  Jedlicze w ilości 16 szt.
 • Cmentarz Komunalny Potok w ilości 2 szt.
 • Cmentarz Parafialny Dobieszyn w ilości 2 szt.
2. Katakumby  wykonać  według  następujących zasadach:
 • wykonanie  katakumb na podstawie  – umowy zlecenia,
 • wykonanie katakumb zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej,
 • prace ziemne  można wykonać  mini koparką, ziemie przewieźć samochodem dostawczym do 3,5 tony,
 • beton minimum klasy B – 15,
 • wymiary zewnętrzne  katakumby  240 cm x 120 cm,
 • wymiary  wewnętrzne katakumby /światło/  210 cm x 80 cm x głębokość  160 cm,
 • wykończenie budowli musi umożliwiać łatwy montaż nagrobka lub pomnika,
 • spód katakumby  wysypany  ozdobnym /białym/ klińcem,
 • przekazany teren na czas budowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń, po zakończeniu prac musi pozostać uprzątnięty, nie dopuszcza się pozostawienie jakichkolwiek odpadów i materiałów budowlanych,
 • obsypanie katakumb ziemią pochodzącą z urobku należy wykonać do poziomu wskazanego przez zamawiającego, obsypana ziemia musi być zagęszczona,
 • pozostała część ziemi pochodząca z urobku musi być wywieziona w obrębie cmentarza w miejscu wskazanym przez zamawiającego i dokładnie rozplantowana,
 • katakumby muszą być wyposażone w płyty izolacyjne zbrojone i mieć możliwość łatwego ich montażu,
 • nie dopuszcza się montażu płyt izolacyjnych na zaczepach wystających w świetle otworu,
 • płyty górne zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się w celu uniknięcia zagrożeń upadku przez osoby postronne, 
 • termin wykonania od 20.06.2018 do 20.09.2018 roku,
 • termin płatności 14 –dni po wykonaniu, na podstawie protokołu odbioru.
3. Oferty należy składać w terminie do 15.06.2018 w sekretariacie przedsiębiorstwa, dodatkowych informacji uzyskać można pod nr tel. 13 43 52151.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.