OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu  zaprasza do składania ofert na wykonanie katakumb na cmentarzu komunalnym w Jedliczu. Oferty należy składać zgodnie z informacją podaną niżej:

Katakumby  należy  wykonać  według  następujących zasadach:

 • wykonanie  katakumb na podstawie  – umowy zlecenia,
 • wykonanie katakumb zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej,
 • prace ziemne wykonać można  mini koparką, ziemie przewieźć samochodem dostawczym do 3,5 tony,
 • beton minimum klasy B – 15,
 • wymiary zewnętrzne  katakumby  240 cm x 210 cm,
 • wymiary  wewnętrzne katakumby /światło obydwu otworów /  210 cm x 80 cm x głębokość  160 cm, poszczególne otwory przedzielone ścianką działową o grubości minimum 10 cm,
 • możliwość łatwego montażu nagrobka lub pomnika,
 • spód katakumby  wysypany  ozdobnym /białym/ klińcem,
 • przekazany teren na czas budowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń, po zakończeniu prac musi pozostać uprzątnięty, nie dopuszcza się pozostawienie  jakichkolwiek odpadów i materiałów budowlanych,
 • obsypanie katakumb ziemią pochodzącą z urobku należy wykonać do poziomu wskazanego przez zamawiającego, obsypana ziemia musi być zagęszczona,
 • pozostała część ziemi pochodząca z urobku musi być wywieziona w obrębie cmentarza w miejscu wskazanym przez zamawiającego i dokładnie rozplantowana, lub poza teren cmentarza,
 • katakumby muszą być wyposażone w płyty izolacyjne zbrojone i mieć możliwość łatwego ich montażu,
 • nie dopuszcza się montażu płyt izolacyjnych na zaczepach wystających, w świetle otworu,
 • płyty górne zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się w celu uniknięcia zagrożeń upadku przez osoby postronne,
 • termin wykonania od 24.09.2018 do 30.11.2018 roku,
 • prace należy wykonać  w III etapach:
Etap I  od 24.09.2018 do 10.10.2018 minimum  1 szt. katakumby
Etap II  od 10.10.2018 do 24.10.2018 minimum  2 sz. katakumb
Etap III od 05.11.2018 do 30.11.2018 pozostałe katakumby 
 
 • w okresie od 24.10.2018 do 5.11.2018 nie mogą być prowadzone żadne prace, teren musi być uporządkowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
 • termin płatności 14 –dni po wykonaniu, na podstawie protokołu odbioru.

Oferty należy składać w terminie do 21.09.2018 w  sekretariacie przedsiębiorstwa,  dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 43 521 51.

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.