OGŁOSZENIE O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuję, że z dniem 22.05.2019 r. wchodzi w życie nowa taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zatwierdzona Decyzją RZ.RET.070.2.2.2018.PS z dnia 26.04.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rezszowie.

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.