AWARIA na ul. 1000-lecia

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie awarii wodociągu przy ul. 1000-lecia w Jedliczu JPGKiM Sp. z o.o. informuje, że w tej lokalizacji nie ma awarii wodociągu miejskiego .

 
Po rozkopaniu chodnika stwierdzono, że woda wycieka z uszkodzonych i niedrożnych rur niezainwentaryzowanego na mapach odwodnienia drogi (ul. 1000-lecia). Dla potwierdzenia wykonano również badania fizykochemiczne wody w wykopie w celu wykluczenia awarii wodociągu. JPGKiM Sp. z o.o. podjęło próbę udrożnienia kanału samochodem WUKO. Z uwagi na fakt, że kanał jest zapadnięty (załamany) na odcinku kilkunastu metrów nie udało się go udrożnić.
 
Biorąc pod uwagę powyższe w celu zlikwidowania nieprawidłowości zachodzi konieczność wymiany odcinka kanalizacji burzowej . Wiąże się to również z całkowitym rozebraniem i ułożeniem na nowo około 150 m. chodnika.  Awaria została niezwłocznie zgłoszona do Urzędu Gminy, który wszczął procedury zmierzające do naprawy uszkodzonego odcinka.
 
Dziękujemy mieszkańcom za interwencję i szybkie zgłaszanie problemów.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.