OGŁOSZENIE !!!

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.01.2020 r. (poniedziałek) na skutek awarii na głównej magistrali wodociągowej w Szczepańcowej nastąpi przerwa w dostawie wody miejskiej w miejscowościach Jedlicze, Dobieszyn i Potok.
Powrót zasilania nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.