Informacja o otwarciu PSZOK

Informujemy, że od dnia 06 maja 2020 r. tj. środa zostanie ponownie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Żarnowiec gm. Jedlicze.

 
PSZOK będzie otwarty w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o jego czasowym zamknięciu tj.:
  • środa w godzinach od 10.00 do 18.00;
  • sobota w godzinach od 8.00 do 14.00. 
 
Na terenie PSZOK oraz w trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy obowiązkowo zachować środki ostrożności w postaci:
  • maseczki;
  • rękawiczek;
  • zachowania bezpiecznej odległości – 2m.
Na teren PSZOK  pojazdy będą wpuszczane pojedynczo (dopuszcza się maksymalnie 2 osoby na pojazd).
 
Prosimy o przywożenie frakcji już posegregowanych co ułatwi i skróci czas obsługi.
Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK.
 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.