OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, ul. Marii Konopnickiej 10 ogłasza, że z dniem 15.06.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy zatwierdzone Decyzją  RZ.RZT.70.160.2021.MK z dnia 24.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie.

Taryfy obowiązują przez okres 36 miesięcy
 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.