OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu jako zarządca Cmentarza Komunalnego w Jedliczu i Potoku przypomina o obowiązku wniesienia opłaty za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat. Obowiązek ten wynika z Uchwały NR XLI/225/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu. Wniesienie opłaty winno być dokonane w terminie 30 dni licząc 20 lat od daty ostatniego pochówku. Wszelkie formalności związane z przedmiotową sprawą należy załatwiać w siedzibie Spółki – ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43 521 51. W przypadku nie wniesienia opłaty groby nieopłacone będą przeznaczone do powtórnego pochówku.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.