Glebkompleks

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. infromuje, że w dniu 16.08.2017 r. dostało z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą "GLEBKOMPLEKS".
 

 

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.