INFORMACJA

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, ul. Marii Konopnickiej 10 ogłasza, że z dniem 22.05.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy zatwierdzone Decyzją  RZ.RET.070.2.2.2018.PS z dnia 26.04.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie. Taryfy obowiązują przez okres 36 miesięcy.   Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i […]

INFORMACJA

W dniu 30-03-2018 r. (piątek) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne będą do godziny 13.00.   Jednocześnie informujemy, że w dniu 31-03-2018 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ROBOTNICZE   I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik komunalny   II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział usług komunalnych i transportu   III. Rodzaj umowy: 1) umowa o pracę.   IV. Wymagania od kandydatów: 1) co najmniej wykształcenie zasadnicze.   V. […]

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż dzień 19.01.2018 r. (piątek) jest dla pracowników JPGKiM Sp. z o.o. dniem wolnym od pracy. Siedziba Spółki przy ul. M. Konopnickiej 10 oraz PSZOK będą nieczynne.   Na mocy zarządzenia wewnętrznego nr 12/2017 Zarządu JPGKiM Sp. z o.o. z dnia 27.12.2017 r. dzień 19.01.2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 06.01.2018 […]

INFORMACJA

JPGKiM Sp. z o.o. informuję, że od 1 stycznia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żarnowcu czynny będzie w dniach: wtorek, w godz. 10.00 – 15.00, środa, w godz. 10.00 – 18.00, piątek, w godz. 10.00 – 15.00, sobota, w godz. 7.00 – 15.00.

OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ROBOTNICZE   I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik komunalny   II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział usług komunalnych i transportu   III. Rodzaj umowy: 1) umowa na czas określony- na zastępstwo pracownika   IV. Wymagania od kandydatów: 1) co najmniej […]

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.