OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu  zaprasza do składania ofert na wykonanie katakumb na cmentarzu komunalnym w Jedliczu. Oferty należy składać zgodnie z informacją podaną niżej: Katakumby  należy  wykonać  według  następujących zasadach: wykonanie  katakumb na podstawie  – umowy zlecenia, wykonanie katakumb zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej, prace ziemne wykonać […]

OFERTA PRACY

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NIEROBOTNICZE   I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik biurowy   II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Ekonomiczno-Finansowy III. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: 1. umowa o pracę, 2. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. IV. Wymagania od […]

INFORMACJA

W dniu 08-06-2018 r. (piątek) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne będą do godziny 13.00.

OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu  zaprasza do składania ofert na wykonanie katakumb na cmentarzach administrowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Oferty należy składać zgodnie z informacją podaną niżej:     1. Katakumby należy wykonać na następujących cmentarzach: Cmentarz Komunalny  Jedlicze w ilości 16 szt. Cmentarz Komunalny Potok w ilości 2 szt. Cmentarz Parafialny Dobieszyn w ilości 2 […]

INFORMACJA

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, ul. Marii Konopnickiej 10 ogłasza, że z dniem 22.05.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy zatwierdzone Decyzją  RZ.RET.070.2.2.2018.PS z dnia 26.04.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie. Taryfy obowiązują przez okres 36 miesięcy.   Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i […]

INFORMACJA

W dniu 30-03-2018 r. (piątek) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne będą do godziny 13.00.   Jednocześnie informujemy, że w dniu 31-03-2018 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.