Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze – NUMER ALARMOWY

W związku z obowiązującym aktualnie systemem zgłaszania informacji o zdarzeniach (podtopienia, zalanie piwnic, zalanie studni itp.) wszystkie zgłoszenia telefoniczne należy kierować pod numer alarmowy 998, tj. numer Państwowej Straży Pożarnej.  Dysponowanie jednostek i pomocy na terenie Gminy Jedlicze będzie realizowane za pośrednictwem PSP w Krośnie. 

OSTRZEŻENIE hydrologiczne – Stopień zagrożenia: 3

Obszar: Województwo podkarpackie – Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka Ważność: od 2019-05-22 12:00:00 do 2019-05-24 12:00:00 Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany […]

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W związku z możliwością wystąpienia ryzyka powodziowego na terenie Gminy Jedlicze w dniach 21-22.05.2019 r. w przypadku wystąpienia zagrożenia proszę dzwonić na nr tel. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jedliczu tel. 13 43 520 66, 668 403 794.  

AWARIA na ul. 1000-lecia

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie awarii wodociągu przy ul. 1000-lecia w Jedliczu JPGKiM Sp. z o.o. informuje, że w tej lokalizacji nie ma awarii wodociągu miejskiego .   Po rozkopaniu chodnika stwierdzono, że woda wycieka z uszkodzonych i niedrożnych rur niezainwentaryzowanego na mapach odwodnienia drogi (ul. 1000-lecia). Dla potwierdzenia wykonano również badania […]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuję, że z dniem 22.05.2019 r. wchodzi w życie nowa taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zatwierdzona Decyzją RZ.RET.070.2.2.2018.PS z dnia 26.04.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rezszowie.   Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.04.2019 r. (wtorek) od godz. 7.30 do godz. 16.00  na skutek awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody miejskiej w Jedliczu na ul. 1000-lecia, ul. Cicha, ul. Polna oraz w dzielnicy Męcinka.  

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.