Władze spółki

Władzami Spółki są:
– Zgromadzenie Wspólników
– Rada Nadzorcza
– Zarząd

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników JPGKiM Sp. z o.o. pełni Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik

 

Rada Nadzorcza powołana przez Zgromadzenie Wspólników w składzie: 
– Mariusz Giemza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Krzysztof Ronowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Bartłomiej Krawczyk – Sekretarz

 

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Hubert Wojtynkiewicz

 

Prokurenci:
Monika Stasik
Daniel Praszek

 

 

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.