O Firmie

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. wpisało się na stałe w krajobraz Jedlicza. Dając pracę prawie 40-osobowej załodze, zapewnia mieszkańcom miasta i gminy Jedlicze dostarczanie wody pitnej, wywóz odpadów stałych i ciekłych, utrzymanie porządku, czystości ulic oraz przystanków.

Prawie 50-letnia historia zakładu to okres rozbudowy i zmian,w którym kilkakrotnie zmieniała się jego forma prawna. Od 1 lipca 1997 roku Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu jest podmiotem gospodarczym w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim świadczenie usług w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji, oczyszczania ścieków, oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, eksploatacji i administracji domów mieszkalnych, administracji cmentarzy, targowiska i szaletów miejskich, robót kanalizacyjnych, a także transportowo – sprzętowych.

 

Nietypowa lekcja ekologii



Po wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.