Kontakt

JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

ul. Marii Konopnickiej 10

38-460 Jedlicze

zobacz na mapie

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000068607

NIP 684-000-09-04

REGON 370372858

Kapitał Zakładowy: 3.054.000,00 zł

 

Telefony bezpośrednie:

tel. / fax: +48 13 435 21 51

tel. / fax: +48 13 435 21 52

tel. / fax: +48 13 438 00 60

e-mail: jpgkim@jpgkim.pl

 

Telefony wewnętrzne:

100 – Biuro Spółki

101, 104, 106 – Dział usług komunalnych i transportu

103 – Dział wodociągu i kanalizacji

105 – Biuro zarządzania zasobami ludzkimi  

107 – Dział ekonomiczno – finansowy

108 – Główny księgowy

109 – Fax

 

Godziny pracy

JPGKiM – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Kasa – od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żarnowcu:

– środa: 10.00 – 18.00

– sobota: 7.00 – 15.00

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.