Jakość wody

Analiza laboratoryjna prowadzona w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie wykazuje, że woda z wodociągu komunalnego JPGKIM Sp. z o.o.

w Jedliczu pod względem jakości odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki badań:

Termin pobrania próbki wody Nr wykonanych badań Wynik
14.01.2014 16/N/HK/14 Spełnia wymagania
04.02.2014 50/N/HK/14 Spełnia wymagania
06.03.2014 1325/02/2014/M/1 Spełnia wymagania
06.05.2014 222/N/HK/14 Spełnia wymagania
03.06.2014 1333/05/2014/M/1 Spełnia wymagania
17.07.2014 729/07/2014/M/1 Spełnia wymagania
20.08.2014 450/N/HK/2014 Spełnia wymagania
04.09.2014 1547/08/2014/M/1 Spełnia wymagania
07.10.2014 555/N/HK/14 Spełnia wymagania
10.12.2014 2020/11/2014/M/1 Spełnia wymagania
04.02.2015 55/N/HK/15 Spełnia wymagania
17.03.2015 824/03/2015/M/1 Spełnia wymagania
10.04.2015 421/04/2015/M/1 Spełnia wymagania
06.05.2015 237/N/HK/15 Spełnia wymagania
17.06.2015 313/N/HK/15 Spełnia wymagania
10.07.2015 849/06/2015/M/1 Spełnia wymagania
11.08.2015 470/N/HK/15 Spełnia wymagania
09.10.2015 322/10/2015/M/1 Spełnia wymagania
20.10.2015 608/N/HK/15 Spełnia wymagania
11.12.2015 987/12/2015/M/1 Spełnia wymagania
09.02.2016   Spełnia wymagania
23.03.2016 1330/03/2016/M/1 Spełnia wymagania
20.04.2016 294/04/2016/M/1 Spełnia wymagania
30.05.2016   Spełnia wymagania
06.07.2016 323/07/2016/M/1 Spełnia wymagania
10.08.2016 482/N/HK/16 Spełnia wymagania
07.09.2016 450/09/2016/M/1 Spełnia wymagania
25.10.2016 661/N/HK/16 Spełnia wymagania
01.12.2016 4137/11/2016/M/1 Spełnia wymagania
08.02.2017 53/N/HK/17 Spełnia wymagania
10.03.2017 1649/03/2017/M/1 Spełnia wymagania
07.04.2017 4791/03/2017/M/1 Spełnia wymagania
10.05.2017 198/N/HK/17 Spełnia wymagania
20.06.2017 290/N/HK/17 Spełnia wymagania
26.07.2017 2600/07/2017/M/1 Spełnia wymagania
13.02.2018 717/02/2018/M/1 Spełnia wymagania
16.02.2018 717/02/2018/F/1 Spełnia wymagania
16.03.2018 1019/03/2018/M/1 Spełnia wymagania
08.05.2018 221/N/HK/18 Spełnia wymagania
08.05.2018 222/N/HK/18 Spełnia wymagania
15.06.2018 4912/05/2018/M/1 Spełnia wymagania
15.06.2018 4912/05/2018/F/1 Spełnia wymagania
16.08.2018 4354/08/2018/M/1 Spełnia wymagania
16.08.2018 4354/08/2018/F/1 Spełnia wymagania
19.10.2018 1349/10/2018/M/1 Spełnia wymagania
19.10.2018 1349/10/2018/F/1 Spełnia wymagania
07.11.2018 690/N/HK/18 Spełnia wymagania
07.11.2018 691/N/HK/18 Spełnia wymagania


UWAGA:

Badania jakości wody prowadzone przez PPIS Krosno obejmują badania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Próbki do badań pobierane są z różnych punktów sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców Jedlicza.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.