Jakość wody

Analiza laboratoryjna prowadzona w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie wykazuje, że woda z wodociągu komunalnego JPGKIM Sp. z o.o.
w Jedliczu pod względem jakości odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki badań:

Termin pobrania próbki wody
Nr wykonanych badań
Wynik
14.01.2014
16/N/HK/14
Spełnia wymagania
04.02.2014
50/N/HK/14
Spełnia wymagania
06.03.2014
1325/02/2014/M/1
Spełnia wymagania
06.05.2014
222/N/HK/14
Spełnia wymagania
03.06.2014
1333/05/2014/M/1
Spełnia wymagania
17.07.2014
729/07/2014/M/1
Spełnia wymagania
20.08.2014
450/N/HK/2014
Spełnia wymagania
04.09.2014
1547/08/2014/M/1
Spełnia wymagania
07.10.2014
555/N/HK/14
Spełnia wymagania
10.12.2014
2020/11/2014/M/1
Spełnia wymagania
04.02.2015
55/N/HK/15
Spełnia wymagania
17.03.2015
824/03/2015/M/1
Spełnia wymagania
10.04.2015
421/04/2015/M/1
Spełnia wymagania
06.05.2015
237/N/HK/15
Spełnia wymagania
17.06.2015
313/N/HK/15
Spełnia wymagania
10.07.2015
849/06/2015/M/1
Spełnia wymagania
11.08.2015
470/N/HK/15
Spełnia wymagania
09.10.2015
322/10/2015/M/1
Spełnia wymagania
20.10.2015
608/N/HK/15
Spełnia wymagania
11.12.2015
987/12/2015/M/1
Spełnia wymagania
09.02.2016
 
Spełnia wymagania
23.03.2016
1330/03/2016/M/1
Spełnia wymagania
20.04.2016
294/04/2016/M/1
Spełnia wymagania
30.05.2016
 
Spełnia wymagania
06.07.2016
323/07/2016/M/1
Spełnia wymagania
10.08.2016
482/N/HK/16
Spełnia wymagania
07.09.2016
450/09/2016/M/1
Spełnia wymagania
25.10.2016
661/N/HK/16
Spełnia wymagania
01.12.2016
4137/11/2016/M/1
Spełnia wymagania
08.02.2017
53/N/HK/17
Spełnia wymagania
10.03.2017
1649/03/2017/M/1
Spełnia wymagania
07.04.2017
4791/03/2017/M/1
Spełnia wymagania
10.05.2017
198/N/HK/17
Spełnia wymagania
20.06.2017
290/N/HK/17
Spełnia wymagania
26.07.2017
2600/07/2017/M/1
Spełnia wymagania
13.02.2018
717/02/2018/M/1
Spełnia wymagania
16.02.2018
717/02/2018/F/1
Spełnia wymagania
16.03.2018
1019/03/2018/M/1
Spełnia wymagania
08.05.2018
221/N/HK/18
Spełnia wymagania
08.05.2018
222/N/HK/18
Spełnia wymagania
15.06.2018
4912/05/2018/M/1
Spełnia wymagania
15.06.2018
4912/05/2018/F/1
Spełnia wymagania
16.08.2018
4354/08/2018/M/1
Spełnia wymagania
16.08.2018
4354/08/2018/F/1
Spełnia wymagania
19.10.2018
1349/10/2018/M/1
Spełnia wymagania
19.10.2018
1349/10/2018/F/1
Spełnia wymagania
07.11.2018
690/N/HK/18
Spełnia wymagania
07.11.2018
691/N/HK/18
Spełnia wymagania
22.02.2019
902/02/2019/F/1
Spełnia wymagania
22.02.2019
902/02/2019/M/1
Spełnia wymagania
15.03.2019
4819/03/2019/M/1
Spełnia wymagania
15.03.2019
4819/03/2019/F/1
Spełnia wymagania
26.03.2019
171/N/HK/19
Spełnia wymagania
26.03.2019
172/N/HK/19
Spełnia wymagania
02.08.2019
5455/07/2019/M/1
Spełnia wymagania
02.08.2019
5455/07/2019/F/1
Spełnia wymagania 
11.10.2019
297/10/2019/M/1
Spełnia wymagania
05.02.2020
4419/01/2020/F/1
Spełnia wymagania
05.02.2020
4419/01/2020/M/1
Spełnia wymagania
04.03.2020
4487/02/2020/F/1
Spełnia wymagania
04.03.2020
4487/02/2020/M/1
Spełnia wymagania
04.06.2020
249/06/2020/F/1
Spełnia wymagania
04.06.2020
249/06/2020/M/1
Spełnia wymagania
24.08.2020
423/08/2020/M/1
Spełnia wymagania
24.08.2020
423/08/2020/F/1
Spełnia wymagania
22.10.2020
4026/10/2020/M/1
Spełnia wymagania
22.10.2020
4026/10/2020/F/1
Spełnia wymagania
19.02.2021
3637/02/2021/M/1
Spełnia wymagania
19.02.2021
3637/02/2021/F/1
Spełnia wymagania
05.03.2021
1113/03/2021/M/1
Spełnia wymagania
05.03.2021
1113/03/2021/F/1
Spełnia wymagania
11.06.2021
L/0/05/2021/693/FM/1
Spełnia wymagania

UWAGA:

Badania jakości wody prowadzone przez PPIS Krosno obejmują badania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Próbki do badań pobierane są z różnych punktów sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców Jedlicza.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.