OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu  zaprasza do składania ofert na wykonanie katakumb na cmentarzach administrowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Oferty należy składać zgodnie z informacją podaną niżej:  

INFORMACJA

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, ul. Marii Konopnickiej 10 ogłasza, że z dniem 22.05.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy zatwierdzone Decyzją  RZ.RET.070.2.2.2018.PS z dnia 26.04.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie.

INFORMACJA

W dniu 30-03-2018 r. (piątek) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne będą do godziny 13.00.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.